cogaihu.com
Cơn yêu tình mưa
cơn mưa mùa hạ trở về trong giấc mộng tan tình xin làm hạt chưa xong đã mải lụi tàn yêu đương một thưở trong làn nước quất thời gian ướt nhau lần chạm lang bang nghiêng ngả mây ngàn đ…