cogaihu.com
Truyện ngắn: Người chủ nhà – Wells Tower
Wells Tower (1973-) là nhà văn người Mỹ. Năm 2009, ông xuất bản tập truyện ngắn đầu tay Everything Ravaged, Everything Burned. Ông từng chơi guitar trong band nhạc thời trung học và làm đủ nghề khi…