cogaihu.com
Một đêm sao
Khi tôi ngước nhìn bầu trời Qua đêm đen thăm thẳm Không một gợn mây Nơi những vì sao nằm ngay ngắn Thành những chòm sao mà tôi thường cười cợt Trêu đùa những cô gái Thích nói chuyện số mệnh Thích t…