cogaihu.com
Truyện ngắn: Khoa học của sự trốn chạy – Yiyun Li
Yiyun Li (李翊雲- Lý Dực Vân, 1972-) là nhà văn người Mỹ gốc Hoa. Các truyện ngắn và tiểu luận của bà được đăng trên tạp chí The New Yorker, The Paris Reveiw, và Zoetrope: All-Story. Hai truyện ngắn t…