cogaihu.com
Chuyện người đồng bào (4)
Nhiều đồng bào luôn muốn tỏ ra mình có phong cách giàu sang, nhưng chỉ cần đối diện với hai yếu tố: phong thuỷ và lời bình phẩm của những người quen, là lập tức họ sẽ không sang nữa mặc dù vẫn rất …