cogaihu.com
Gió mùa
hôm nay buồn quá một cơn mưa lạnh đầu mùa đi đâu không biết dừng ngay lối nhỏ khúc cua bao nhiêu là nước gạt đi trên mái tóc xanh bên đôi bờ mắt nhoà đi chuyện những tròng trành đây l…