cogaihu.com
Ước gì
Ước gì có vú để khoe Là ngay lập tức biến vè thành thơ Ước gì vạch áo hững hờ Là tôi có thể bất ngờ nở hoa Ước gì bỗng hoá triết gia Là sẽ dạy dỗ mọi nhà cho vui Ước gì luôn thấy bùi ngùi Là…