cogaihu.com
Chuyện vặt ngày xưa (4)
Sáng nay Hà Nội sấm chớp đì đùng, mây đen vần vũ, cơn mưa miền nhiệt đới mạnh và dứt khoát, khác hẳn với tính cách à uôm của nhiều người sống trên vùng đất này. Thế mới lạ. Khi ấy, mình vừa tỉnh dậ…