cogaihu.com
Chuyện yêu đương 8
Mỗi buổi sáng thức dậy, với mình, đều là một cuộc đấu tranh. Đấu tranh xem có nên ngủ thêm năm phút không, đấu tranh xem có nên cạo râu không, đấu tranh xem hôm nay có tỏ tình không, đấu tranh xem …