cogaihu.com
Chuyện người anh em (100).
Người anh em bảo đmẹ cái thằng ấy nó thất tình đau khổ vãi l., vật vã tơi bời. Mình gật gù, à tại nó lần đầu nếm mùi, chắc còn rữ rượi dài dài. Người anh em trầm ngâm, chưa đâu, như thế đã là gì, m…