cogaihu.com
Một ngày đi hành nghề của KimTan CuToNhuPhich
‘Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ đột nhiên xuất hiện như từ dưới đất chui lên là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi kiến trúc sư. Có hề gì? Kiến trúc sư có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi cả đội …