cogaihu.com
Chuyện người anh em (96).
Mình ngập ngừng, nhưng mà đằng nào em cũng có làm theo bản thiết kế của anh đâu, bây giờ anh đòi tiền em thì hơi quá. Người anh em cười nhạt, nhiều hay ít thì đó cũng là công sức, là thời gian anh …