cogaihu.com
Một ngày chát với gái của KimTan CuToNhuPhich
Em sắp đi lấy chồng, mình biết tin, hỏi em sao em chẳng nói với anh lời chi, em cười bảo vì em sợ anh buồn.. haizzz, giá mà em nhớ ra, rằng lúc nào mà mình chẳng buồn.. Tất nhiên là anh yêu công vi…