cogaihu.com
thế là xa
’em ơi buồn làm chi anh đưa em về..’ (*) với chiều thu hối hả gió mùa đông bắc sắp về nắng đổ bóng dài vội vã trên những con đường mới hôm nào đầy ắp tiếng ca ngày hôm qua những …