cogaihu.com
Chuyện ở công trường (7)
– A, anh! Mấy hôm vừa rồi bận gì mà không ra làm cùng anh em thế anh? Vắng anh cái là anh em lao đao hết cả. – mình toe toét. – Vợ anh đẻ, bận quá. – Ơ anh già thế này rồi m…