cogaihu.com
Chuyện người anh em (90).
Mình trợn mắt, ơ anh đừng kích vào đấy, cẩn thận virus đấy. Người anh em điềm tĩnh trả lời, anh chấp nhận, những thứ hay ho thế này nếu không xem thử sẽ không biết được, virus thì có thể cài lại má…