cogaihu.com
Cái tai
Hôm nay, anh sẽ kể cho em chuyện về cái tai. Phải, chính là cái tai, cái tai đẹp đẽ, hàng ngày vẫn ở đó, ai cũng như ai. Thật ra là cả hai tai, nhưng anh ko thích cách nói ‘đôi tai’, ng…