cogaihu.com
Chuyện người anh em (80).
Mình cau mày, này mày lấy tư cách gì để nhận xét phê phán như thế, chuyện ấy mình không tham gia trực tiếp mình biết như thế nào mà nói, mày có làm được như người ta không mà mày nói? Người anh em …