cogaihu.com
Một ngày đi xem C1 của KimTan CuToNhuPhich
Dân châu Á khoái bóng đá, nhìn chung đều khổ, nỗi khổ của những người bị quy luật múi giờ làm cho sinh lý đảo lộn, gia đình xích mích, công việc uể oải, và đáng buồn nhất là thỉnh thoảng mệt quá kh…