cogaihu.com
Điểm danh
Đây là một câu chuyện trên mạng, tên nhân vật cũng như sự kiện và địa danh đều do bịa ra mà thành, mọi sự trùng hợp với bất kì điều gì ngoài đời là do trên mạng phức tạp chứ không liên quan đến tác…