cogaihu.com
Chuyện người anh em (77).
Mình nhíu mày, tại sao ngoài đường biển cấm rẽ trái toàn cắm ở bên phải thế nhỉ, cắm thế thì đéo ai mà nhìn thấy?? Người anh em cười, mày lại thắc mắc chuyện pháp luật rồi, đã bảo bao nhiêu lần mà …