cogaihu.com
Trai làng thành phố
Từ bé, rất nhiều lần mình được nghe, cả từ người lớn, lẫn từ đám bạn sau này, rằng thật đáng tiếc cho những đứa như mình, không có tuổi thơ ở thôn quê, không hiểu được cái thú của xóm xóm thôn thôn…