cogaihu.com
Chuyện yêu đương 6
Hồi nào đến giờ, mấy chữ yêu nhau thật chẳng hề đơn giản. Khi chưa yêu ai, mình cứ nghĩ rồi điều đó sẽ đến một cách thật tự nhiên và đầy mộng cảm. Thời bây giờ chả biết thế nào, chứ hồi mình còn đi…