cogaihu.com
Chuyện người anh em (71).
Người anh em há hốc mồm, ơ anh cũng đọc sách à, em tưởng anh là công an..?