cogaihu.com
Mác
Facebook của mình đang bị anh Mark Zuckerberg không cho dùng nữa, anh ý bảo á à mày bảo mày tên là Kim à, đmẹ mày chứng minh thư đâu, đưa đây ngay!! Ok ok, em biết rồi, em bịa ra câu ở trên, em xin…