cogaihu.com
Văn liệt kê 3: các thể loại người yêu thằng bạn
Văn liệt kê 1: các thể loại anh em Văn liệt kê 2: các thể loại anh em (tiếp theo và hết) Trong suốt những năm tháng cuộc đời, thế nào cũng có lúc chứng kiến thằng bạn có người yêu. Văn liệt kê này …