cogaihu.com
Hoàng Chi Phong
Em ạ, Ở nơi tôi sống, nếu trong hai người có một người nhiều tuổi hơn, thì người đó sẽ gọi người còn lại, chí ít, là ‘em’. Vậy nên tôi sẽ gọi em là em, giống như cách tôi gọi tên em theo tiếng nói …