cogaihu.com
Chuyện người anh em (47).
Người anh em kể anh sắp đi học chính trị cao cấp. Mình hỏi chính trị cao cấp là sao anh, người anh em bảo anh cũng chả rõ lắm, sắp đi dạy nên phải học chính trị cao cấp. Mình hỏi ai đi dạy cũng phả…