cogaihu.com
Tự sự 1
một ngày chẳng được chửi thề lòng như những kẻ nhớ quê xa nhà một ngày vắng bóng đàn bà lòng như những kẻ xa nhà nhớ quê..