cogaihu.com
Chuyện yêu đương 4
Lớp cấp hai của mình, mỗi lần họp mặt nhau, là gặp toàn người yêu cũ. Học lớp sáu mình chưa biết gì. Đến năm lớp bảy trở đi thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Thằng Việt bạn mình từ hồi lớp một bắt đ…