cogaihu.com
Chuyện người anh em (39).
Nghe xong chuyện, người anh em bảo mày đúng là mặt người dái quỷ..