cogaihu.com
Chuyện người anh em (37).
Người anh em bảo ờ, thằng con tao sau này, tao sẽ dạy nó là không cần học hành khổ như chó làm gì, sống có niềm vui là được. Mình bảo đúng rồi, bảo nó học cái gì cần thôi, mấy thứ vớ vẩn thì kệ mẹ.…