cogaihu.com
Chuyện người anh em (11).
Người anh em bảo anh ngồi đây ngồi đây nhé, đấy anh ngồi chỗ đẹp một cái là trời hết mưa ngay. Mình cười hà hà ý mày là sao. Người anh em bảo ý em nói anh là mặt trời rực sáng cả một góc đường..…