cogaihu.com
Chuyện người anh em (8).
Mình đứng trước nguy cơ bị mất nhiều tài liệu tích cóp lâu ngày. Người anh em hỏi cái định cop cho anh thì sao, mình bảo à cái ấy thì đơn giản, còn anh ạ. Người anh em văng tục rồi cười hơ hơ. Mình…