cogaihu.com
Chuyện người anh em (4).
Người anh em kể cho mình một tác dụng của âm lịch mà mình không biết. Mình bảo uồi lợi hại thật, thảo nào mà trong máy anh có Lịch Việt, em cũng có nhưng thường chỉ để xem ngày ăn thịt chó. Người a…