cogaihu.com
Chuyện người anh em (3).
Người anh em dạo này mất tích không thấy mặt mũi đâu. Mình biết người anh em đang phiêu lưu tình ái nên rất biết ý không làm phiền, hihi. Hôm nay người anh em bưng bộ mặt phiền não đến gặp mình, mì…