cogaihu.com
Chuyện người anh em (1).
Hôm nay người anh em kể với mình: tan nát, tan nát rồi. Mình hỏi làm sao mà tan nát, người anh em cười rinh rích bảo gái nó gọi, có nên chạy theo gái ko nhỉ. Mình cười hà hà bảo bày đặt hỏi cho có.…