cogaihu.com
Chuyện yêu đương 1
Hồi ấy mình mười tám tuổi, bố mẹ mình thì luôn khẳng định là mình mười chín, đúng sai thế nào thì mình kệ, chỉ biết là lúc ấy mình trẻ lắm, rất trẻ. Trẻ như thế thì tất nhiên là mình yêu đương tít …