cogaihu.com
có..thì..
có tay thì mướt có má lúm thì cười có lời ca thì cất cao tiếng hát có môi thì ướt át có mắt thì buồn có nhau trong đời thì hôn nhau thật chặt có lưỡi thì nhao sang có mũi thì nhẹ nhàng đụng chạm có…