cogaihu.com
giả
trời mưa sấm chớp đì đùng nằm nghe những chuyện lạ lùng thế gian người tốt thì kể chuyện oan người không tốt lắm thì toàn chuyện vui kể nghe những chuyện bùi ngùi dân mình đâu thiếu những mùi đau t…