cogaihu.com
một lá thư
chào em, cô bạn nhỏ xíu xìu em như con miu sưởi trong giấc dài em như cành hoa ngại ngùng buồn thiu không đung đưa theo mưa theo gió em là cô bạn nhỏ anh rình rình mò đến trộm thơm má em đỏ …