cogaihu.com
có gì không?
em có gì ko bên đời lồng lộng câu chuyện tỉnh ko vùn vụt chậm rì nắng cả sóng thì một bàn tay cười khì đâu mất trời quang trời ảm lòng dũng cảm hãy để trên vai bải hoải đôi lần sẽ biết thân âm thầm…