cogaihu.com
mùa xuân đuổi bắt lung lay
thành phố nào nhớ không em cái nhìn đăm đắm nhá nhem những ngày mùa xuân đuổi bắt lung lay mùa hoa bỏ chạy tung bay một mình để quên một Bất Thình Lình ngoảnh đi ngoảnh lại thấy tình mọc rêu …