cogaihu.com
Buổi sáng đầu năm trời quang mây tạnh.
Buổi sáng đầu năm trời quang mây tạnh. Tôi vốn luôn mê cái thú khai bút của người Việt mình. Lúc nhỏ thì lôi giấy bút ra tập tành dăm ba câu chữ, lớn hơn một chút thì thi thoảng vẽ vời ngẩn ngơ, lấ…