cogaihu.com
tình như mưa như mưa như mưa
từ cửa sổ phòng anh cơn mưa trắng trời ầm ầm vọng động kéo mắt anh ra khỏi tĩnh tại lòng mình ngoài kia gió dập từng hồi gió nhịp từng phát xé toang lặng yên của cửa sổ căn nhà đối diện một mành rè…