cogaihu.com
nhắm mắt (1)
nhằm mắt lại không thấy trời, không thấy đất không giật mình lất phất thâm đen nhắm mắt xem không thấy đất, không thấy trời chợt tả tơi một ngày thảng hoặc gào lên ằng ặc hoặc thế này hoặc sẽ thế k…