codeboy.pl
Klątwa wiedzy programistów
Jak senior ma mówić z juiorem? A jak ma się zachowywać junior?