codeboy.pl
Spotkanie programujących Karotek i Codeboya
Prezentacja o ciernistej drodze nowego w IT. Uśmiechy, heheszki i zaskakująco pozytywne opinie.