codeboy.pl
Agile w Developer-Wannabe podcast #14 Codeboy.pl Patryk Podleśny
Agile i z czym się je Scrum. Patryk Podleśny, Scrum Master odpowiada na pytania tak, jak poprosił o to słuchacz - po ludzku i prosto.Codeboy.pl