codeboy.pl
Coders lab, edukacja w IT i Developer-Wannabe podcast #13 Codeboy.pl
Ludzie z Coders lab odpowiadają na moje pytania dotyczące rynku pracy i kompetencji przyszości. Czy rzyjdzie robot i zabierze nam pracę? Edukacja w IT